Idrætsbørnepasser

Glade BØRN leger BEDST

Idrætsbørnepasser :

Jeg er Certificeret DGI idrætsbørnepasser (idræt, leg og bevægelse), og arbejder med at skabe balance mellem udfordring, fællesskab og sundhed. Alle skal røre sig lidt hver dag.
Vi får det motoriske flettet ind i vores dagligdag.
Det kan vi f.eks. gøre ved at vi øver os på kolbøtter, hoppe, kravle, trille, gynge, balance og meget mere.
Vi giver hinanden massage med bolde for at øge vores kropsbevidsthed.
Det skal først og fremmest være sjovt.

I hverdagen:

Det er vigtigt at idræt, leg og bevægelse indgår som en naturlig del af hverdagen, i min pasningsordning.
Det er vigtigt, at børnene bevæger sig hver dag. Vi bruger alle sanserne og motorikken.
Dette er yderst vigtigt fremadrettet, da det har stor betydning for deres indlæring senere i livet.
De gode bevægelsesvaner har betydning for:

  • Styrker indlæringsevnen
  • Styrker den sproglige udvikling
  • Styrker motorikken
  • Styrker sociale kompetencer
  • Styrker barnets kropslige forståelse
  • Styrker barnets selvværd

Læs mere om det at være certificeret idrætsbørnepasser her…