Lidt om mig

Jeg er fra 1977, gift med Klaus som arbejder i Securitas.
Sammen har vi to børn, Nicklas fra 2005 og Cellina fra 2007.

Som person er jeg glad og udadvendt. Jeg startede som vikar i den kommunale dagpleje i 2008.
Da der herefter var nedskæringer, valgte jeg på opfordring af mine daværende børn’s forældre, at starte som privat børnepasser i 2009, hvilket jeg er rigtig glad for.

Jeg har i min tid som børnepasser ingen sygedage, hverken på mine børn eller mig selv.

Klaus tager sig som regel af lægebesøg, tandlæge etc. med børnene.

På facebook har jeg en lukket gruppe, hvor der lægges billeder op fra dagligdagen. Børnenes forældre og øvrige familiemedlemmer kan få adgang til denne gruppe.

Hver fredag bliver der lagt billeder op på min offentlige Facebook side. 

Kurser og seminar:

Jeg har som privat børnepasser taget kurser og seminar i følgende :

  • AMU-børns sproglige udvikling
  • Babytegnsprog
  • Hjertestarter kursus
  • Førstehjælp (voksne)
  • Førstehjælp (børn)
  • Erfaring med for tidlig fødte
  • Sensitive børn
  • Sansemotorik med henblik på sensitive børn
  • Mad og sensivitet
  • Certificeret af DGI