Lidt om mig

Jeg er fra 1977, gift med Klaus som arbejder i Securitas.
Sammen har vi to børn, Nicklas fra 2005 og Cellina fra 2007. Begge går i skole.

Som person er jeg glad og udadvendt. Jeg startede som vikar i den kommunale dagpleje i 2008.
Da der herefter var nedskæringer, valgte jeg på opfordring af mine daværende børn’s forældre, at starte som privat børnepasser i 2009, hvilket jeg er rigtig glad for.

Jeg har i min tid som børnepasser ingen sygedage, hverken på mine børn eller mig selv.

Klaus tager sig som regel af lægebesøg, tandlæge etc. med børnene.

Jeg har på facebook oprettet et album, hvor jeg lægger billeder ind fra dagligdagen, ture osv ind.

Dette album er kun tilgængeligt for dem, som har barn i min pasningsordning.

Kurser og seminar:

Jeg har som privat børnepasser taget kurser og seminar i følgende :

Babytegnsprog

Hjertestarter kursus

Førstehjælp (voksne)

Førstehjælp (børn)

Erfaring med for tidlig fødte

Sensitive børn

Sansemotorik med henblik på sensitive børn

Mad og sensivitet

Certificeret af DGI